Filosofie

In de werkwijze en werkzaamheden van SCEM zijn drie oriëntaties te onderscheiden die in elkaars verlengde liggen en die samen de op ervaring, kennis en inzicht gestoelde bedrijfsfilosofie vormen:

budget- en mediaonafhankelijk

Binnen het door de klant gegeven beschikbare budget wordt, met medeneming van alle mogelijke media, de meest effectieve marketingoplossing uitgewerkt. Resultaat van deze werkoriëntatie is een marketing-/communicatieplan. Hieruit volgt het vervaardigen van communicatieproducten (zie hieronder). Maar het kunnen ook grote of kleine aanpassingen zijn in de marketing van de organisatie van de klant (andere verkoop, uitgebreidere distributie, joint ventures etc.).

Een uitstekend product voor een verrassende prijs

Wanneer de beslissing over een communicatieproduct al geheel of grotendeels is genomen kan SCEM, dankzij de brede ervaring en het uitgebreide netwerk van toeleveranciers, in vrijwel alle gevallen een uitstekend product leveren tegen een verrassende prijs. Producten zijn alle gangbare communicatieproducten (brochures, huisstijlproducten, spandoek, film, congres etc), maar ook minder gangbare, nieuwe en eigen producten.

Creatieve eigen producten

Tijdens de werkzaamheden binnen de hierboven genoemde werkoriëntaties worden vele oorspronkelijke producten bedacht, waarvan de klant er vaak maar hooguit één kan gebruiken. Sommige van de overige producten die zijn bedacht worden als project naar de markt gebracht, door productie in eigen beheer, door verkoop aan een marktpartij en op overige wijzen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het eigen netwerk of er worden nieuwe contacten gelegd passend bij het product.